Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Prešovský VÚC

Finančné zdravie
4,7
z max. 6
Dobré
Celkový dlh
4,3
Dlhová služba
5,7
Bilancia bežného účtu
4,9
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
3,0
0 - najhoršie
najlepšie - 6
Príjmy374,4 mil. €
Granty a transfery
40,7 %
Daňové príjmy
39,1 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
12,6 %
Nedaňové príjmy
4,3 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
3,3 %
Prešovský VÚC
priemer VÚC
Výdavky329,0 mil. €
Vzdelávanie
42,5 %
Ekonomická oblasť
28,0 %
Sociálne zabezpečenie
12,5 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
8,6 %
Všeobecné verejné služby
8,0 %
Zdravotníctvo inde neklasifikované
0,2 %
Ochrana životného prostredia
0,2 %
Prešovský VÚC
priemer VÚC
Ohodnoťte Vašu spokojnosť
Bývate v tomto kraji?
Hodnotiť    Komentovať
Celkové hodnotenie
Majetok
cesty, verejný priestor a budovy
Služby
čistota, odpad, verejný poriadok, energie, doprava
Úroveň správy
hospodárenie, miestne dane a poplatky, informovanie a plánovanie, prenesené kompetencie
zatiaľ nehodnotené
Predstavitelia samosprávy
Milan Majerský

KDH, SME RODINA, SaS, ZA ĽUDÍ

župan od 4.11.2017
História >
Základné informácie
Štatút:vyšší územný celok
Okres:
Kraj:Prešovský kraj
E-mail:financie@vucpo.sk
Počet obyvateľov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby