Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Banská Bystrica

Finančné zdravie
5,0
z max. 6
Výborné
Celkový dlh
5,5
Dlhová služba
5,4
Bilancia bežného účtu
3,3
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
6,0
0 - najhoršie
najlepšie - 6
Dcérske organizácie
Príjmy84,5 mil. €
Daňové príjmy
56,6 %
Granty a transfery
26,5 %
Nedaňové príjmy
8,9 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
4,4 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
3,6 %
Banská Bystrica
priemer miest
Výdavky80,8 mil. €
Vzdelávanie
41,3 %
Všeobecné verejné služby
14,3 %
Ekonomická oblasť
13,8 %
Bývanie a občianska vybavenosť
10,2 %
Sociálne zabezpečenie
7,2 %
Ochrana životného prostredia
5,7 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
4,2 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
2,6 %
Zdravotníctvo inde neklasifikované
0,5 %
Obrana
0,0 %
Banská Bystrica
priemer miest
Ohodnoťte Vašu spokojnosť
Bývate v tomto meste?
Hodnotiť    Komentovať
3,0
Celkové hodnotenie
3,0
Majetok
cesty, verejný priestor a budovy
3,0
Služby
čistota, odpad, verejný poriadok, energie, doprava
3,1
Úroveň správy
hospodárenie, miestne dane a poplatky, informovanie a plánovanie, prenesené kompetencie
25 hodnotení
Predstavitelia samosprávy
Ján Nosko

nezávislý kandidát

primátor od 15.11.2014
História >
Základné informácie
Štatút:mesto
Okres:Banská Bystrica
Kraj:Banskobystrický kraj
E-mail:primator@banskabystrica.sk
Počet obyvateľov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby